Speciální nesený postřikovač FARM UNION
VINAR N – 600/RS

/ Stroje / Speciální postřikovače do sadů, vinic a komunálu FARM UNION /Speciální nesený postřikovač FARM UNION
VINAR N – 600/RS

Popis stroje

Speciální nesený pneumatický postřikovač FARM UNION VINAR N-600/RS je moderní zařízení pro chemickou ochranu okrasných dřevin, sazenic, případně zeleniny. Vyrábí se s PE nádržemi o objemu 600 litrů (jiné objemy nádrží je možno dodat na zvláštní přání).

Stroj má robustní rám z válcovaných profilů s kvalitní povrchovou úpravou.
„Srdcem stroje“ je speciální radiální ventilátor,který vytváří vzduch o vysoké rychlosti a tlaku.Vzduch je veden do rozvodného vzduchového potrubí a následně do 10 ks difuzorů FARM UNION WA opatřených tryskami ATR. Do trsek je přiváděna postřikovací látka přes protiodkapové ventily.Takto vytvořený aerosol je s podporou vzduchu potom vyfukován difuzory do ošetřovaného porostu. Výsledkem je vysoká pokryvnost listové plochy, což nám umožňuje aplikovat kvalitně postřik do porostu.

Stroj je vybaven vysoce kvalitním písto – membránovým čerpadlem COMET.

Standardně se dodává s manuálním ovládáním FARM UNION. Na přání (za příplatek) je možné stroj dodat s elektrickým ovládáním event. s řídícím počítačem.

Stroj je opatřen jednostranným ramenem  pro plošný postřik s protizávažím. Ramena mají mechanicko-hydraulické sklápění a hydraulické výškové polohování.